Scroll Top

Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: Moge uw vrede toenemen! Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is de levende God en houdt eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.” Daniël 6:26-28 HSV  

Vanwege Daniëls onverdeelde aandacht voor zijn God die hij zelfs te midden van alle vervolgingen aanbad, werd de wet van een gehele natie beïnvloed en veranderd en zelfs de koning moest van gedachten en opinie veranderen om de God Almachtig. Lees u a.u.b. Daniël 6.

Vele willen de hand van God ervaren in hun leven, maar ze geven weinig of geen tijd aan God die zoekt naar het beste voor hen. Zelfs het klein beetje tijd dat ze maken met Hem is vol met afleiding, sprakeloos te midden van de beproeving.

Om resultaten in onze aanbidding en lofprijs naar God Almachtig te beginnen zien, moeten we leren om Hem onze onverdeelde aandacht te geven te midden van de vervolgingen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om een onverdeelde aandacht naar U te hebben in mijn lofprijs en aanbidding in Jezus Christus machtige Naam. Amen.