Scroll Top

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 1 Thessalonicenzen 5:18 HSV

De Bijbel zegt niet dat we God Almachtig moeten danken voor alle kwade dingen die ons zijn aangedaan. Maar dat we Hem moeten danken dat Hij te midden van de kwade dingen nog steeds God is en altijd God Almachtig zal zijn in ons leven in het ervoor zorgdragen dat de dwaasheid van de dwaas (satan) ons niet zal overweldigen of overheersen.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Romeinen 8:28 HSV

Dus als we van God houden en weten dat we in Zijn goddelijke doel zijn, zegt de Bijbel: “dat alle dingen ten goede van ons meewerken.”

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor U te lofprijzen te midden van de storm in Jezus Christus machtige Naam. Amen.