Scroll Top

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.” Psalm 121:1-2

Er zijn momenten dat uw ziel (die bestaat uit uw emoties en verstand) niet kan bevatten waar u doorheen gaat. De ziel vindt het verschrikkelijk als zij niet weet waar zij aan toe is want de ziel wilt altijd antwoord en het liefst nu meteen! Wanneer u zich zó voelt of u verstand overuren maakt om te analyseren hoe eruit te komen dan is het goed om Jezus te prijzen!

De poorten van Jericho werden zorgvuldig gesloten gehouden, omdat de inwoners bang waren voor de Israëlieten, niemand mocht naar binnen of naar buiten. Maar de Here zei tegen Jozua: ‘Jericho, zijn koning en al zijn machtige strijders zijn al verslagen, want Ik heb hen in uw macht gegeven! Uw hele leger moet zes dagen lang één keer per dag om de stad heen trekken, gevolgd door zeven priesters die voor de ark uit lopen en ieder een ramshoorn dragen. Op de zevende dag moet u zevenmaal rond de stad trekken, terwijl de priesters op hun ramshoornen blazen. Wanneer zij dan een lang, hard hoorngeschal laten horen, moet het hele volk hard juichen, waarna de muren van de stad zullen instorten. Daarna moet u van alle kanten de stad binnenvallen.’  Jozua beval het volk: ‘Er moet volledige stilte in acht worden genomen. Laat niemand zijn mond opendoen tot ik u zeg dat u moet juichen, juich dan!’ De ark werd die dag rond de stad gedragen, waarna iedereen terugkeerde naar het kamp om er de nacht door te brengen.  Toen het de volgende morgen licht werd, maakten zij weer een rondgang. Daarna keerde iedereen terug naar het kamp. Dit deden zij zes dagen lang.  Bij het aanbreken van de zevende dag gingen zij weer naar de stad, maar nu liepen zij er zevenmaal omheen in plaats van eenmaal. Bij de zevende keer lieten de priesters de ramshoorns klinken en Jozua riep tot het volk: ‘Juich, de Here heeft ons de stad gegeven!’  Toen de ramshoornen schalden, juichte het volk en daarop stortte de stadsmuur in. De Israëlieten stroomden van alle kanten de stad binnen en namen haar in.” Jozua 6:1-5, 10-16, 20

God had Jozua de overwinning gegeven op de stad Jericho. De overwinning kwam echter met specifieke instructies die moesten worden opgevolgd. God kent ons. Hij weet dat onze ziel zou klagen, mopperen en het proberen te vatten waarom we als een stelletje gekke Henkies om die stadsmuur heen moeten lopen. De instructie is om te zwijgen. Zeg niks ook al voelt u zich geïntimideerd terwijl de vijand op de loer ligt. Woorden hebben namelijk kracht! Het is dus belangrijk wat u zegt in een moeilijke situatie.

Op de tong liggen zowel dood als leven: wie aan een van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken.” Spreuken 18:21

Als u niet weet wat u in uw situatie moet zeggen, zeg niks en vertrouw Jezus! Het moment dat u uw mond openmaakt en iets over uw situatie spreekt dan is dat wat u ook ziet! Spreekt u dood of leven uit?

De ziel werd tijdens de zeven dagen getraind om stil te zijn, op God te wachten en Hem te vertrouwen voor een goede afloop. In de stilte kunt u God beter verstaan, uw geest wordt namelijk bekrachtigd in Zijn tegenwoordigheid en nu kunt u makkelijker regeren over uw ziel (Jesaja 40:29-31).

Terwijl de Israëlieten hun emoties en verstand (ziel) onder controle hielden, hield de vijand hen in de gaten. In het begin zal de vijand hen wel hebben uitgelachen. Waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Maar terwijl het volk van Israël vastbesloten was om te doen wat God van hen vroeg, groeide de angst bij de tegenstander. Nu was die dagelijks ronde niet meer lachwekkend maar intimiderend!

God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten.” 1 Korinthiërs 1:27-28

Tenslotte is het belangrijk om Jezus te loven en te prijzen ongeacht de situatie waar u doorheen gaat! Uw lofprijs haalt elke dikke stadsmuur (bolwerk) neer in uw leven! Laat alles wat adem heeft, de Here prijzen (Psalmen 150:6)! Prijs de Here!

Jezus heeft ons al de absolute overwinning gegeven! Hij geeft specifieke instructies zodat u gegarandeerd zege viert.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Dank U voor Uw Woord dat mij richting geeft. U kent mijn hart en U weet wat de dingen zijn die mij belemmeren om U te vertrouwen. Reinig en heilig mij met het kostbaar Bloed van Jezus. Laat het Bloed van Jezus mij zuiveren van elk kwaad. Ik bind en bestraf elke satanische werking in mijn ziel in Jezus Naam! Ik gebied mijn geestelijke oren en ogen open te zijn om goddelijke instructies op te volgen en de overwinning te blijven zien in de Naam van Jezus! Dank U Vader voor deze dag van overwinning! In Jezus Naam blijf ik staan in de overwinning die aan mij is gegeven! Hallelujaaaaa! Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!