Restore our favour back Lord!

Restore us, O God of our salvation, And cause Your anger toward us to cease. Will You not revive us again, That Your people may rejoice in You?” Psalms 85:4‭, ‬6 NKJV
For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Herstel onze gunst terug Heere!

Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet. Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?” Psalmen 85:5,7 HSV
Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier