Scroll Top

En  zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de  naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en  God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. [Jes. 9:6, 7; Dan. 2:44.] Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. [Exod. 40:34; Jes. 7:14.] ” Lukas 1:31-35 HSV

We zien een situatie van iemand die verward was en zelfs twijfelde aan God Almachtig toen haar werd beloofd dat ze een kind zou krijgen. Soms vinden we ons allemaal in een situatie dat we niet eens weten hoe we eruit gaan komen. Maar ik heb goed nieuws voor u. God is niet afhankelijk van uw vermogen om Zijn Woord te manifesteren in ons leven, maar Hij is afhankelijk van Zichzelf.

Nu, om te putten uit de kracht van datgene onmogelijk is, moeten we leren om ons niet te richten op onze bronnen als een bron, maar moeten we kijken naar het Woord van Leven, zijnde Jezus Christus als onze bron om het onmogelijke mogelijk te maken.

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” Lukas 1:38 HSV

Maria nam het door de engel gesproken Woord aan en gaf zichzelf eraan over terwijl ze de hoe niet begreep. Dat is het geheim van het onmogelijke mogelijk maken in ons leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof de belofte die u mij hebt gedaan in Uw Woord. Dus op deze dag ( —— zeg wat u nodig hebt) laat het geschiede overeenkomstig Uw beloofde woord aan mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.