Eén van de dingen waar u op stuit tijdens uw geestelijke voorbereiding, zijn uw zwakheden. U kijkt naar een grote God en u kleine zelf. Het enige wat u lijkt te zien, zijn uw onvolkomenheden. Zijn wij wel de juiste kandidaat voor God?

God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen.” 1 Korinthiërs 1:27-29 HTB

Waarom wordt tijdens een vast onze zwakheden zo duidelijk? Vasten verandert namelijk God niet maar het verandert u! U positioneert uzelf strategisch om van God te horen. De Heilige Geest zal aan u tonen wat u belemmert in uw wandel met Hem.

Het is nooit leuk om te weten waar het aan schort in uw leven. Vaak denkt u bij uzelf: “Houdt het dan nooit op?” Frustraties en irritaties die naar boven komen tijdens het vasten zijn volkomen normaal. U dient wel te begrijpen dat u in een proces bent met God. U kunt het proces niet versnellen of denken dat God uw hulp nodig heeft. De Heilige Geest leidt en u lijdt aan het sterven van uw oude mens!

Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.” Jakobus 1:2-4 HTB

Zwakheden zijn dus geen belemmering maar een mogelijkheid dat u God persoonlijk kunt ervaren! God gebruikt die zwakheden om Zijn grootheid en kracht te tonen (2 Korinthiërs 12:5)! In de wereld hebben we de mentaliteit overgenomen dat we alles goed moeten doen met enige mate van perfectie. In het koninkrijk van Christus leren we te accepteren dat God Zelf alleen perfectie is. Hij kan en wilt ons helpen met alles. Wij hoeven ons alleen over te geven zodat Zijn Geest kan overnemen. Overgave speelt een belangrijke rol in onze wandel met Hem en is een dagelijkse keus.

Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.” 2 Korinthiërs 12:8-9 HTB