Als er één ding is waar ik achter ben gekomen dan is het wel dat zorgen maken niet helpt! En zorgen maken is zo makkelijk. Het komt doordat ons verstand is geconditioneerd door deze wereld. Het gevoel dat je machteloos bent, kan enorm aan je knagen! Wat moet je hiermee?

Waarom denken we altijd dat we alles in eigen kracht kunnen oplossen? God wilt dat we Hem betrekken in onze situatie omdat het laat zien dat we Hem als de belangrijkste persoon zien in ons leven naar wie we naar toegaan.

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.” Hebreeën 12:2 HTB

Ik weet niet van u maar ik heb vastbesloten dat ik me niet druk meer ga maken. Het is puur tijdsverspilling! Ik kan beter mijn tijd besteden aan Jezus door te bidden en de Bijbel te lezen dan ben ik tenminste vruchtbaar bezig!

Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.” Psalmen 51:19 HTB

Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen, maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen (Psalmen 34:20 HTB). Waar zijn zorgen trouwens goed voor? Kun je je leven erdoor verlengen? Natuurlijk niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je je dan zorgen maken (Lucas 12:25‭-‬26 HTB)? Maak je dus geen zorgen. Jij bent voor God veel meer waard dan een zwerm mussen (Mattheüs 10:31 HTB).