Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.” Jesaja 26:9 SV1750

Onze bovenstaande tekst maakt ons duidelijk dat we God zoeken met onze geest. Niet met onze vlees of ziel. Vaak vinden we het moeilijk in relatie te staan met God Almachtig, omdat we Hem met de ziel benaderen.

Maar de Bijbel zegt: “God is Geest”. Dus de enige manier om Hem te zoeken of tot Zijn doel te komen in ons leven is door onze geest.

“Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden u gedenk,” Romeinen 1:9 NBG51

Dus het bidden in de geest is één van de manieren waarop onze geest het uitroept naar de dingen van God Almachtig. En het eindresultaat van deze geweldige geestelijke uitroepingen naar God Almachtig brengt voldoening in onze ziel. Èn het zorgt ervoor dat wij ons helemaal overgeven aan Gods plan en doel voor ons leven in Jezus’ machtige Naam.

Laten wij samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Terwijl ik U zoek door te bidden in de Geest, laat mijn ziel voldoening ervaren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.