Scroll Top

Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.” 1 Korinthe 14:15 HSV

Lofprijs en aanbidding is een andere vorm van gebed, de hoogste vorm van gebed. En omdat we niet weten hoe te bidden zoals we zouden moeten bidden, betekent dat ook dat we niet weten hoe we God lofprijzen en aanbidden zoals we zouden moeten doen. Eén van de beste manieren om dit te doen is door te zingen in de Geest of God Almachtig te verheerlijken in de Geest.

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:26 HSV

Apostel Paulus zei door de Heilige Geest dat we op een mooie manier danken wanneer we in de Geest zingen.

Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd.” 1 Korinthe 14:16-17 HSV

Misschien valt het u op dat Paul door de Heilige Geest zei dat “we kunnen prijzen door de Geest” en hij zei ook dat we “op een mooie manier danken.” Met andere woorden, het zingen in de geest is een grote zegen voor ons als individuen en gezamenlijk als kerk naar God Almachtig, ook al is het geen zegen voor iemand die het bidden in de geest en zingen in de geest niet begrijpt.

Jezus Christus onze Heer zei: “ware aanbidders dienen God Almachtig door te aanbidden in geest en in waarheid.” En één van de manieren om dit te doen is door het zingen in de Geest in de praktijk te brengen, want meestal zingen we liederen die onze gevoelens en emoties bedienen, maar niet onze Geest en God Almachtig bedienen.

De Bijbel laat ons ook begrijpen dat God Almachtig ons alleen bedient als we Hem bedienen.

En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” Handelingen 13:2 HSV

Dus we worden door de Heilige Geest aangemoedigd het in praktijk brengen van het lofprijzen, dankzeggen en aanbidden van God Almachtig voor alles wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet in Jezus Christus machtige naam. Volledig wetende dat als we hiermee doorgaan God Almachtig ons terug zal bedienen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik wacht op Uw bediening terwijl ik U bedien door te zingen in de geest met de hulp van de Heilige Geest in mij in Jezus Christus machtige Naam, amen.

Comments (1)

[…] Zing in de Geest en prijs God… Vandaag Sing In the spirit and bless… Vandaag […]

Comments are closed.