Maandag staat eerder bekend als een baaldag dan het begin van de week. In de ochtend beginnen we al te klagen tegen De Heer over van alles en nog wat. Ik vond het zelf ook moeilijk om naar mijn werk te gaan vooral als ik een geweldig weekend in de tegenwoordigheid van God had gespendeerd. Op de heenweg zag ik er al tegenop om met mijn bezeten collega’s samen te werken! Hahaha! Nu kan ik er hard om lachen maar ik begreep toen nog niet dat God mij juist heeft gezalfd om Hem te vertegenwoordigen en verandering te brengen in deze wereld. Hoe gaan de collega’s Jezus dan leren kennen? Iemand moet toch kunnen zien en horen dat Jezus leeft? U bent toch niet zomaar daar op uw werk geplaatst? Uw collega’s, vrienden en familie kennen Jezus misschien nog niet maar als ze alleen maar een zuur gezicht zien dan willen ze Hem al helemaal niet leren kennen!

images777

Eén van de misvattingen is dat we alleen zingen wanneer we blij zijn. Lofzang en aanbidding is echter een krachtig wapen tegen de vijand! Koning Josafat bracht deze geestelijke strategie in praktijk (lees 2 Kronieken 20:21-22)! Hij stelde voor De Heer zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden en zij liepen voor de gewapende mannen uit! Koning Josafat zijn frontlinie bestond dus geheel uit aanbidders voor God! Op het moment dat deze aanbidders hun mond openden met gejuich en lofzang, legde De Heer hinderlagen tegen hun vijanden!

IMG-20160211-WA0004

Waarom is het zo belangrijk om De Heer te prijzen? Wanneer we De Heer groot maken dan maken we Hem groter dan de situatie waarin we zitten. We maken Hem groter dan wat we denken of voelen. We strekken dan ons geloof uit naar al wat God is en al wat Hij heeft.

Ik echter zal van Uw macht zingen en ‘s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.” Psalmen 59:17

De vreugde van De Heer is onze kracht (Nehemia 8:10)! Waar kunt u de vreugde van De Heer nou vinden? Koning David schreef in de Psalmen dat overvloed van vreugde te vinden is bij Gods aangezicht (Psalmen 16:11 NBG51). En God troont op de lofzangen van Zijn volk (Psalmen 22:4).

imageskr7cpl9a

Daarom is het van belang dat u elke nieuwe week begint met een loflied voor De Heer! Maandag staat in het 11 gebed ook beter bekend als “Praise Monday”.  Zo hoort u eigenlijk elke dag te beginnen! Heeft u al een loflied gezongen voor De Heer vandaag?