Maar wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?” vroeg Pilatus. Ze schreeuwden: “ Kruisig Hem!” Mattheus 27:22 HTB

Nu, dit is het verhaal van een man die Jezus wou zien. Uiteindelijk had hij Jezus, en toch wist hij niet wat hij met Hem moest doen.

Vandaag de dag hebben veel wedergeboren Christenen Jezus Christus in hun leven, maar in plaats van Hem vrij te zetten, houden ze Hem vast. We hebben de redding ontvangen om erover te vertellen of om het vrij te zetten bij diegenen die het nodig hebben.

Dus doe a.u.b. iets met Jezus Christus, Wie u ontvangen hebt.

Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u!” 2 Corinthiërs 5:19-20 HTB

Jezus Christus onze Heer gaf ons allen de bediening van verzoening. Om over Hem te vertellen of Hem vrij te zetten bij diegene die Hem niet kennen of in nood zijn. Als we dat niet doen, zijn we Hem aan het gevangen houden, net zoals Pilatus deed. Het is tijd dat we Jezus Christus onze Heer vrijzetten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Jezus Christus hebt gegeven. Ik kies ervoor Hem niet voor alleen mijzelf te houden. Help mij door Uw Geest Hem vandaag vrij te zetten bij iemand in nood in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.