De zomervakantie is begonnen en terwijl mijn kids in de vakantiestemming zijn, stond mijn hoofd er helemaal niet naar. Ik had nog zoveel dingen te doen! Hoe ga ik dit allemaal bewerkstelligen? Iedereen wenst je een fijne vakantie toe maar eigenlijk is dat wel het laatste wat je wilt horen. De afgelopen dagen kwam de regen ook nog eens met bakken uit de hemel vallen… het leek wel niet op te houden! De Bijbel spreekt over de vroege en de late regen (Joël 2:23). Dit zijn significante seizoenen van zegen. Als het regent moet ik altijd aan het lied denken: “Er komen stromen van zegen dat heeft God ons beloofd, stromen verkwikkend als regen vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen vallen als plasregens neer, nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen O Heer…”

Hoe vaak vergeten we eigenlijk wel niet al de goede dingen die God voor ons heeft gedaan? Het is nu precies twee weken geleden dat mijn peetdochtertje is geboren. Ze is eerder geboren dan verwacht. Haar geboorte kwam naderhand gezien “juist op tijd” zei de arts. Gelukkig ken ik de Arts der artsen en Zijn Naam is Jezus. God wist allang dat ze op dat tijdstip geboren had moeten worden. En zoals bij elke storm mag je gerust zijn als Jezus de kapitein is van je schip! Geen paniek, Jezus leeft!

Kom, prijs de Heer!” Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft gedaan. Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekten. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was, zo sterk als een jonge arend.” Psalmen 103:2‭-‬5 BB

Je kan twee dingen doen: of bij de pakken neer zitten of besluiten God te prijzen ondanks de situatie waarin je zit. Je ziel is geconditioneerd door de wereld om te zwelgen in zelfmedelijden, spijt en schuld maar Jezus is gekomen opdat we leven hebben in overvloed (Johannes 10:10)! Dus Jezus wilt niet dat je bestaat of de dagen van je leven overleeft, NEE! Hij wilt dat je geniet van alle geestelijke zegeningen waarmee Hij ons gezegend heeft in de hemelse gewesten (Efeziërs 1:3)!

Deze woensdag wil ik stilstaan bij alle wonderbaarlijke dingen die De Heer voor mij heeft gedaan! Doe je mee? Het is makkelijk om te klagen over alles en nog wat maar wat bereik je nou ermee? Wist je nog dat moment dat je niet wist waar je het moest zoeken en dat je echt dacht dat dit het einde van je leven was? Je bent er nog steeds! Prijs God! Hallelujaaa! Misschien ben je nog niet waar je moet zijn maar je bent ook zeker niet meer waar je was! Een houding van dankbaarheid naar God toe houdt ons juist op de been en zorgt ervoor dat we voorwaarts kunnen gaan! Voorwaarts of achterwaarts? De keuze is aan jou!