De helft van het 40 dagen vasten zit erop! Ik weet niet hoe anderen deze vast ervaren maar ik ervaar dat de Heilige Geest een diep werk in mij doet. Als u met het vasten niet een dieptepunt bereikt dan bent u uzelf alleen maar aan het uithongeren. Niemand, u ook niet, zit te wachten op honger-mijzelf-uit-tot-3uur-‘s middags dieet! U wilt verandering zien maar verandering begint wel bij u!

Zo was het bijvoorbeeld best lastig om elke dag een Daily Journal te blijven schrijven. In het begin was ik uiteraard enthousiast maar naarmate het vasten vorderde, zag ik er elke keer weer tegenop. De leukigheid was ervan af en nu moest ik gedisciplineerd schrijven. Daarnaast was ik ook krampachtig bezig omdat ik het perfect wilde doen. Dat was al een teken dat ik in eigen kracht bezig was… maar gelukkig is Gods genade beschikbaar als u uzelf uitstrekt in uw zwakheden!

Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.” 2 Korinthiërs 12:9 HTB

Heeft u niet gemerkt dat God ALTIJD terugkomt op Zijn Woord? Gods Woord is namelijk Zijn Wil! Ik had de instructie gekregen om te schrijven. Door consistent te blijven schrijven bouwde Hij discipline in mij op en breidde Hij de kennis van Zijn Woord uit. Door te stoppen met schrijven belemmer ik dus zelf dit proces in mijn eigen leven.

Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.” Lucas 22:43 HTB

Had ik een geldig excuus om niet te hoeven schrijven? Absoluut! Eerlijk gezegd ben ik toch veel tijd kwijt aan het schrijven. Het leven van een voorganger kan best hectisch zijn! Echter Gods instructie opvolgen doe ik niet voor een ander maar voor mijzelf.

Leer mij te doen wat U van mij vraagt. U bent mijn God, de goedheid Zelf. Uw Geest leidt mij op een effen weg.” Psalmen 143:10 HTB

Het is juist in het ongehoorzaam zijn aan God dat u uzelf veel schade berokkend. Kijk maar naar koning David. In de tijd dat koningen oorlog voerden, besloot David te rusten. In deze zogenaamde rust viel David in zijn grootste zondeval ooit. Het begon allemaal onschuldig maar in die rust viel zijn oog op een getrouwde vrouw. Hij pleegde overspel met haar, ze werd zwanger en hij liet toen ook nog haar godvrezende man vermoorden (Lees het hele verhaal in 2 Samuël hoofdstuk 11 en 12)! Dit was niet Gods wil voor Davids leven. Laten we in alles wat we doen er zeker van zijn dat God het ook wilt!

‘Mijn voeding is het doen van de wil van God, die Mij gezonden heeft, en het volbrengen van zijn werk.” Johannes 4:34 HTB