Scroll Top

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”1 Petrus 5:7 HSV

Het bewijs van dat u uw zorgen op Hem werpt, is de vrede van God.

Wanneer u in de trein zit met uw bagage keurig in het bagagerek, zit u heerlijk ontstpannen en comfortabel zonder enig gewicht op u. Want u bent niet gericht op uw bagage, maar op uw bestemming. Hetzelfde geldt wanneer u uw zorgen op Jezus Christus onze Heer hebt geworpen. Zeker weten zult u vrede ervaren, want uw gedachten zijn in niet meer gericht op uw probleem, maar op Degene die ervoor zorgdraagt.

Wees in geen ding bezorgt, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7 HSV

Vrede is het bewijs aan u dat u uw zorgen hebt overhandigd aan Jezus Christus. Het is een teken aan u dat alles goed is. Terwijl u de Manna van gisteren in de praktijk brengt, zal de vrede van God heersen over uw leven in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Het is uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Jesaja 26:3

Laten we samen hardop bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw vrede in mij, in Jezus Christus machtige naam, Amen.