Scroll Top

Werp al uw zorgen op Him, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7 HSV

Het volgende wat u moet doen na het volgen van goddelijke instructies is het lofprijzen van Gods Woord voor u.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en vasten, met dankzegging bekend worden bij God.” Filippenzen 4:6 HSV.

De Bijbel zegt: ” met dankzegging…”

God danken of loven, plaatst u op de plek van overwinning alvorens het fysiek wordt gemanifesteerd. De meeste mensen loven God alleen wanneer de dingen goed gaan voor hen. Als kinderen van de Hoogste God, moeten we leren om leren om Hem te allen tijde te loven, ongeacht hoe wij ons voelen.

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.” Psalmen 34:1 HSV

Paul en Silas waren aan het bidden en zingen en toen vond er een manifestatie plaats in Jezus naam.

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden, en onmiddellijk gingen alle deren op en raakten de boeien van allen los.” Handelingen 16:25-26 HSV

Het Woord van God Almachtig zegt ook…

Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.” Jesaja 61:3 HSV

Dus wanneer u denkt aan uw zorg, loof God. Het loven van God zorgt ervoor dat u in de manifestatie van overwinning stapt die al van u was en is in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer.

Dus vooruit en begin met het loven van God Almachtig in de machtige naam van Jezus Christus.

Laten we samen hardop bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om U te loven en dank U voor een ommekeer in mijn situatie in de naam van Jezus Christus. Amen.