Scroll Top

Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.” Markus 11:23 SVV

Elke keer dat we twijfelen aan wat God voor wat Hij heeft gezegd, stelen we Gods zegeningen in ons leven van onszelf. Twijfelen betekent: onzeker zijn over iets; geloven dat iets misschien niet waar is; geen vertrouwen in iemand of iets hebben. Iedereen gelooft in iets, maar twijfel gelooft alleen het tegenovergestelde.

De reden waarom de meeste mensen twijfelen is omdat ze de uitkomst van Gods Woord met hun hoofd proberen te snappen, dus ze twijfelen aan God. Wij, als Gods kinderen, moeten leren om God met ons hart te vertrouwen en niet met ons hart om van Hem te ontvangen.

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.” Spreuken 3:5 SVV

Ons verstand zal altijd proberen om ons buiten te sluiten van God Almachtig te ontvangen. Geloof gewoon met uw hart en niet met uw hoofd en God Zelf zal zich haasten om zijn Woord in uw leven uit te voeren in Jezus Christus machtige Naam.

En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.” Markus 9:23 SVV

Geloof gewoon dat God en Zijn Woord één zijn. Als u gelooft dat Jezus Christus onze Heer voor uw zonden is gestorven en vanuit de dood is opgestaan voor uw rechtvaardigheid of vrijheid, dan kunt u God geloven voor datgene dat u Hem als een kind heeft gevraagd en zal het zich in uw leven manifesteren. Geloof alleen en weiger om te twijfelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof in U en Uw Woord. Ik dank dat U ervoor zorgt dat al datgene dat U mij heeft beloofd voor het goede komt in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Refuse To Doubt Believe Only Vandaag Weiger om te twijfelen, geloof… Vandaag […]

Comments are closed.