God roept ons op een voorbidder te zijn. Op de bres staan heeft niks te maken met uw eigen noden. U wordt volkomen onzelfzuchtig (want dat is liefde) en begint te bidden voor de noden van andere.

 Want hij die water uitdeelt, zal ook water krijgen wanneer hij het nodig heeft (spreuken 11:25). Een zaad van voorbede is nooit weggegooid maar een investering die altijd goed rendement oplevert!

O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en zij over de hele wereld respect en bewondering afdwingt. Jesaja 62:6-7

Dit is een seizoen waarin wij God geloven voor herstel. Eén van de definities van herstel is dat zaken worden teruggebracht die waren gestolen of ontnomen. We hebben alleen maar één vijand en dat is de duivel. Satan is degene die steelt, doodt en vernietigt. Maar Jezus is gekomen om leven in overvloed te geven! (Johannes 10:10). Wij dienen dus leven uit te bidden over onze familie, naaste en andere hun nood!