Scroll Top

Zo, wat hebben we toch een paar warme dagen achter de rug! De zomer lijkt goed door te komen… hebben we eindelijk mooi weer en toch zijn er dan mensen die erover moeten klagen?!? Nederland heeft wat dat betreft een echte klaagcultuur. Het is ook nooit goed!

Doe alles zonder mopperen of klagen.” Filippenzen 2:14

naamloos

Wist u dat klagen een houding is van ondankbaarheid? Wist u dat als u teveel klaagt dat het een teken is dat u te maken heeft met een verdrukkende geest? Tegen de geest van zwaarmoedigheid, heeft God u een lofgewaad gegeven (Jesaja 61:3)! Lofprijs en aanbidding vormen namelijk een hinderlaag tegen satan!

Hij (koning Josafat) pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de Heere, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.” 2 Kronieken 20:21-22 HSV

Zing een nieuw lied voor de Heere. Nee, geen klaaglied maar een loflied! Uw situatie is niet groter dan God! Wie is nou uw aandacht waard? Maak God groter dan uw situatie door Hem te prijzen, aanbidden en te danken! Kies ervoor om blij te zijn!

Gisteren tijdens de Bijbelstudie zijn we begonnen met de serie “het afrekenen met de geest van depressie”. De herkenningspunten van depressie en de verschillende fases die er zijn waren “mind blowing”. Vele zijn vrijgezet door de kracht van Gods Geest! Mocht u last hebben van woede en zelfmedelijden dan schieten de wortels van depressie in uw leven! Kom naar de Bijbelstudie voor kennis en bevrijding aangaande depressie, laat de duivel u niet langer meer kwellen!