Scroll Top

Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt, dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.” Psalmen 1:1-3

Als Christen is het heel belangrijk naar wat u luistert. Wat u hoort heeft namelijk effect op uw wandel met God. Psalm 1 zegt zelfs dat u gezegend bent als u niet luistert naar de raad van slechte mensen. Woorden hebben namelijk een geestelijk effect. Alles wat Jezus u gezegd heeft, is Geest en leven (Johannes 6:63). De woorden van Jezus bekrachtigen uw geest. Waar luistert u naar?

Gevoelens en gedachten komen voort uit onze waarnemingen: wat u hoort, ziet, ruikt, proeft en aanraakt. Onze zintuigen nemen waar en het wordt vertaald door onze ziel (verstand en emoties). Onze ziel is beschadigd geweest door het leven VOORdat we Jezus hebben aangenomen. Als u christen wordt, wordt u geestelijk opnieuw herboren. U heeft een nieuwe geest gekregen. De oude zondige natuur is voorbij en de nieuwe natuur van Christus is geboren (2 Korinthiërs 5:17)! Goed nieuws!!! Hallelujaaaaa! De Heilige Geest werkt met onze nieuwe geest samen om de beschadigingen in onze ziel te bevrijden, genezen en te herstellen. Horen, zien, ruiken, proeven en aanraken op zich zijn niet slecht maar HOE gaat u daarmee om en WAT doet u ermee?

Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel!” 1 Petrus 2:1

De ziel moet getraind en vernieuwd worden en de verantwoordelijkheid ligt bij u! De vernieuwing in uw verstand en emoties vindt plaats door het Woord van God toe te passen in uw leven (Efeziërs 5:26). Het geloof in God komt door het blijven horen naar het Woord van God (Romeinen 10:17). Alleen u moet het Woord van God wel WILLEN toepassen in uw leven maar nog belangrijker u moet het ook DOEN!

Beste vrienden, onthoud dit goed: wees snel met luisteren, maar traag met spreken, en word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen Gods wil ingaan. Wees zachtmoedig en reken voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden. Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet. Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij er uitziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en die niet alleen goed onthoudt maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet.”

God heeft alles al voor u gedaan aan het kruis van Calvarie (Johannes 19:30). De genade van God is ALTIJD daar om Zijn Wil te doen (2 Korinthiërs 12:9). Als u luistert naar wat De Heilige Geest spreekt tot uw geest dan zult u nooit bedrogen uitkomen. De Heilige Geest spreekt altijd tot uw geest (Romeinen 8:14,16) maar meestal zijn we te druk bezig met onze eigen dingen zodat we God niet kunnen verstaan.

Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist.” 1 Petrus 1:14

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik heb ontdek dat ik verantwoordelijk ben waar ik mijn oor voor leen en wat ik met de informatie doe. Vergeef mij Heer als ik klakkeloos heb aangenomen wat mij wordt verteld of als ik luister naar dingen die mijn geest niet versterken in de naam van Jezus. Laat het Bloed van Jezus mijn oren reinigen van dode werken. Heer ik ben uw kind en ik kan uw stem verstaan! Ik accepteer geen leugens meer in de Naam van Jezus! Ik doe wat u van mij verlangt in de Naam van Jezus! DankUwel dat door gehoorzaamheid mijn ziel wordt vernieuwd! Hallelujaaaaa! Ik ben een nieuwe schepping! Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen! Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!

 

Comments (1)

Deze side ontving ik van mijn schoondochter.
ik sta hier helemaal achter want dit is precies zoals ik ook het leven beleef
Dagelijks mag ik ZIJN grootheid liefde en goedheid ervaren.
graag blijf ik op de hoogte van jullie activiteiten en ontvang ook graag de dagelijkse updates.
Gods rijke zegen Ook vooral voor a.s. vrijdag dat vele mannen diep de aanraking van JEZUS hand zullen ervaren en radicaal veranderen.
Ik geloof echt dat dit de tijd is dat GOD zijn Geest gaat uitstorten en niets en niemand kan dit tegenhoude. Haleluah.

Comments are closed.