Wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen.” 1 Petrus 3:10 HTB

Velen zijn vroegtijdig gestorven en hebben over zichzelf vloeken toegebracht door de woorden die uit hun mond zijn overgebracht tegen hun eigen leven en tegen anderen. Velen zijn gevangen gemaakt door hun eigen woorden.

Eén van de manieren waardoor velen gevangen zijn door satan, is door hun eigen woorden. Wanneer zij hun mond openen in plaats van het kamp van de vijand in de brand te steken, steken ze zichzelf in de brand. Zogezegd, vernietigen zij zichzelf door datgene wat ze zeggen, vooral in tijden van beproeving. (Lees a.u.b. Markus 14:66-71).

Hij begon te vloeken en te tieren en beweerde bij hoog en bij laag dat hij Jezus niet kende, “Ik ken die Man niet,” zei hij.” Markus 14:71 HTB

Welnu, Petrus de Man van God ging door een tijd van beproeving heen. In plaats van dat Hij op Gods Woord stond, gaf hij in plaats daarvan gehoor aan zijn angsten en sprak het tegengestelde van het Woord van God.

We moeten waakzaam zijn op dit gebied als kinderen van de Allerhoogste God.

Ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.” Spreuken 6:2 HSV

God Almachtig wil dat we hoe we onze tong gebruiken in bedwang houden.

Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.” Jakobus 1:26 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn tong in bedwang te houden in Jezus Christus machtige naam. Amen.