Scroll Top

Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. 1 Corinthiërs 3:9 HSV.

De apostel Paulus zei dat we gezamenlijke promotiemakers en arbeiders zijn met en voor God. Lees ook Jesaja 61:4.

Het Woord van God noemt ons promotiemakers en arbeiders. Maar het is verbazingwekkend dat de meeste Christenen hun tijd besteden aan het promoten van zichzelf (zelfzuchtig of vleselijk zijnde) in plaats van Diegene te promoten die de prijs voor hen heeft betaald en Diegene die hen heeft aangenomen om met Hem te werken. Als we onze taak van de grote opdracht serieus nemen als medearbeiders met Jezus Christus onze Heer, zullen vele levens in de wereld zonder Jezus Christus in hun leven worden beïnvloedt en getransformeerd in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer.

Wanneer de Bijbel zegt dat we met God werken dan denkt u misschien dat u iemand bent, dus u moet iets doen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Filippenzen 2:13 maakt het allemaal duidelijk. Onze taak terwijl we met Hem samenwerken is om onze vaten toe te wijden, zodat Hij door ons heen kan werken.

[Niet in uw eigen kracht] want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” Filippenzen 2:13 HSV

Wees een toegewijd vat voor Gods werk als medearbeider met Hem

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik mijn taak als drager van de grote opdracht mandaat niet serieus heb genomen. Help mij te leren om met U samen te werken als medearbeider met u in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

[…] We Are Co-laborers with Jesus… Vandaag We zijn medewerkers met Jezus… Vandaag […]

Comments are closed.