Lieve broeders en zusters,

Ik kreeg op mijn hart om mijn getuigenis met jullie te delen over de waterdoop. Ik was net 3 maanden bekeerd toen er destijds een oproep tot dopen werd gedaan in mijn toenmalige gemeente. Mijn oom vroeg mij gelijk: “Waarom ga je niet dopen?” Ik had gelijk zoiets dat is wel heel heftig en ik zei, snel: ‘Nee joh, dat komt later wel een keer (niet eens wetende wat de waterdoop inhield en wat de bijbel hierover zei!”

Diezelfde nacht nog kreeg ik een droom dat ik door 3 monniken werd gedoopt. Toen wist ik zeker dat God dit echt van mij wilde omdat dit mijn redding compleet maakte. Ik was destijds nog verwikkeld in veel wereldse zaken en vriendschappen maar ik wist wel dat deze stap dan eindelijk een nieuw begin, een nieuw leven en een schone lei zou betekenen.

Het moment dat ik de beslissing maakte om me te laten dopen betekende dit voor mij alles (concreet gezien: vriendschappen, criminaliteit, hoererij, uitgaan, drugs, losbandigheid etc.) achter te laten. Diezelfde week nog brak de hel los en keerde mijn familie zich tegen mij. Ik werd letterlijk door alles en iedereen verafschuwd. De druk was zo heftig dat ik bijna eronder doorging. Maar daardoor wist ik juist dat ik door moest gaan want kennelijk wilde de duivel niet dat ik ging dopen. Als de duivel dit niet wilde dan moet God toch iets geweldigs voor mij in petto hebben? 

Tot aan de waterdoop heb ik strijd ervaren! Ik stond in het water zelf te shaken van demonische druk. Ik dacht: “Ik ga dood!” Ja, dood van mijn verleden! Halleluja! Toen ik naar boven kwam uit het water werd ik letterlijk losgesneden van het roken, de drugs, de oude criminele banden en etc. God heeft mij een heel nieuw leven gegeven!

Opeens werkte ik achter mijn eigen desk! Wie had ooit gedacht dat ik een keurige kantoorbaan op na zou houden? Mijn leven ging in de versnelling. Binnen een aanzienlijk korte tijd ontmoette ik mijn geliefde echtgenoot evangelist Arno.

Vanaf het moment dat ik besloot om te dopen, heb ik God pas echt de toestemming gegeven om Heer te zijn over mijn leven. En ik heb er zoveel meer voor teruggekregen dan dat ik kon dromen. Als je zoveel ellende in je leven hebt gekend dan denk je dat je nooit iets moois kan overkomen.

Ik wil u bemoedigen vandaag: maak die keuze om er helemaal voor te gaan! Het is alles of niets! Uw redding is pas compleet als u openlijk durft te getuigen dat u Jezus wilt volgen met uw hele hart. Schaam u niet of denk ook niet dat u perfect hoeft te zijn want dat was ik namelijk ook niet! Ik heb mij volledig overgegeven en zo lief als God is, werkt Hij het nog steeds in mijn leven uit. U moet alleen willen en Hem volgen!

Wees bemoedigd en laat u dus vooral niet tegenhouden door welke strijd dan ook want daardoor mag u juist weten dat u meer dan een overwinnaar bent in Jezus Christus!

U bent geliefd!

Evangeliste Mitchy