The count down voor “The gathering of the saints” is vandaag begonnen. Het is vitaal om uw geestelijk voor te bereiden op een goddelijke ontmoeting met Jezus. Al moet ik zeggen dat u het nooit weet met Jezus wanneer Hij u bezoekt. Wat dat betreft is de reis met Hem nooit saai! Het is daarom belangrijk om door Gods Geest geleid te worden waar u moet zijn: op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en met het juiste gezelschap.

Afgelopen woensdag hadden we een hele krachtige Bijbelstudie. God bezocht ons op een machtige manier. Het is moeilijk om te beschrijven wat er precies plaatsvond, maar nadat we les hadden gekregen over “hoe handelt u een probleem af”, viel De Heilige Geest als dynamiet! We werden allemaal persoonlijk bediend. Een ieder mocht naar voren komen, zijn of haar grootste nood aan God vertellen en God zal deze specifieke nood ledigen.

Toen ik de instructie hoorde, was ik als een kind zó blij! Ik mag nu eindelijk datgene vragen wat ik zo graag wil en waar ik allang op zit te wachten! Maar wat is dat dan precies? Ik heb maar één kans. Het zweet brak mij uit… wat zal ik vragen aan Jezus? Mijn verstand maakte overuren!

Voor een moment dacht ik aan koning Salomo toen De Here hem bezocht in 2 Kronieken 1:7-12 HTB.

“Die nacht kwam de Here bij Salomo en zei: ‘Vraag Mij wat u maar wilt en Ik zal het u geven.’ Salomo antwoordde: ‘O God, U bent goed geweest voor mijn vader David en U hebt mij nu het koningschap gegeven. Ik heb al meer dan genoeg, want U bent uw belofte aan mijn vader David nagekomen en hebt mij koning gemaakt van een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde. Geef mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk goed kan regeren. Wie zou immers helemaal op eigen kracht een volk kunnen besturen dat zo groot is als dit volk van U?’ God antwoordde: “Omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen en Mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdom en eer of om de dood van uw vijanden of een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om mijn volk goed te leiden, daarom geef Ik u de wijsheid en het inzicht waar u om vroeg. En Ik geef u bovendien zoveel rijkdom, schatten en eer als geen andere koning voor u heeft gekend. Nooit meer zal er op aarde zo’n grote koning regeren.”

Bent u klaar voor een persoonlijke ontmoeting met Jezus? Voorbereiding is daarin alles! Terwijl u deze dagen in gebed en vasten naar het programma toe bidt, maak het voor u zelf helder wat u verwacht (voor u en voor uw broeders en zusters).

“The expectation of the righteous shall never be cut off”