Het is vitaal waar u als Christen naar kijkt. Uw ogen en oren zijn poorten van uw lichaam die u goed dient te bewaken. Alles waar u naar kijkt of luistert heeft invloed op u. Ga u zelf te rade vandaag wat kijk of lees ik? Is het voedzaam voor mijn geest en lichaam? 

Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is.” 1 Korinthiërs 2:14 

Wereldse mensen begrijpen niet dat u als Christen niet alles kunt kijken of lezen. Want de Heilige Geest spreekt tot uw herboren geest die wereldse mensen niet hebben. In dit opzicht kunt u alleen ervaren als uw geest uw waarschuwt om iets niet te doen. De Heilige Geest is aan u gegeven om u te leiden. 

de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” Johannes 14:17 

doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13

Leg alles af wij wat u hindert en bevrijd u van de zonde die zich aan u vastklemt. U moet de wedstrijd voltooien die voor u ligt, zonder op te geven. Daarbij moet u blijven kijken naar Jezus, die u de weg wijst. Hij is het doel van uw geloof (Hebreeën 12:1-2). Als Christen dient u Jezus voor ogen te hebben om de eindstreep te halen. Wie of wat is uw focus?

 Ik heb de Here altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind.” Psalmen 16:8

Laten wij ons zelf onderzoeken vandaag. Waar voed ik mijzelf mee? Waar houd ik mijzelf mee bezig? Ben ik nog steeds on track? Is mijn hart en relatie oprecht voor God? Jezus komt wel degelijk terug lieve mensen en bent u dan klaar als Hij komt?

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de Naam van Jezus. Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed. Heer, laat Uw licht schijnen op elke duistere plek in mijn leven. Verlicht mijn verstand Heilige Geest zodat ik kan begrijpen en veranderen waar ik scheef wandel in Uw ogen. Ik bind en bestraf elke vijand aan de poort in de Naam van Jezus! Laat Uw visie duidelijk zijn in mijn leven in Jezus Naam! Ik stel mij open en  kwetsbaar op naar U Heer. Ik wil U heel graag beter leren kennen. Laat mijn leven U welbehagen geven. Ik houd van U. Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!