Scroll Top

En zij hebben overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” Openbaring 12:11HSV

Het woord getuigenis betekent ook getuige zijn, een publieke erkenning te geven of belijdenis. Het betekent ook het bewijs tonen dat iets waar is.

In de tekst hierboven zien we dat God Almachtig wil dat wij getuigen van wat Jezus Christus onze Heer voor ons heeft gedaan door ons leven heen en dat van anderen. Dat wil zeggen, het bewijs tonen dat Hij leeft. Daarom is een getuigenis en een getuige zijn een belangrijke sleutel in het uitreiken naar anderen.

Iemand is aan het wachten om uw getuigenis te horen zodat het een invloed kan hebben op zijn of haar eigen leven. Dus houdt het niet langer meer voor uzelf. Iemand moet het horen.

Een groot voorbeeld hiervan is de bezeten man van Gadara (lees a.u.b. Markus 5:1-20)

En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest Hem of hij bij Hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis; naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen.” Markus 4:18-20 HSV

Als het u opvalt, de levens van de ongelovigen werden beïnvloedt door de getuigenis van de bezeten man, wie volledig hersteld werd in zijn verstand door onze meester Jezus Christus. Zijn leven was een levend bewijs van dat Jezus Christus de redder van deze wereld is. Het is tijd om te getuigen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Leid mij door Uw Geest om mijn getuigenis te delen met iemand die het nodig heeft in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.

Comments (1)

[…] You Can’t Wait To Testify Vandaag Wacht niet met het getuigen Vandaag […]

Comments are closed.