Scroll Top

Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel.” Job 23:12 HSV

Het woord waarderen betekent respect en genegenheid hebben voor iets. In dit geval zien we hoe enorm Job Gods Woord waardeert, meer dan zijn vleselijke verlangens. De reden waarom Gods Woord geen invloed heeft op het leven van sommige mensen is het gevolg van de waarde die zij hierin hechten. Om Gods aanwezigheid in uw leven aan te trekken, moet u leren om Zijn Woord te waarderen. 

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” Jozua 1:8

God Almachtig Zelf heeft ons bevolen om Zijn Woord te koesteren en te overdenken. Succes is in het waarderen van Gods Woord en niet van uw vleselijke eetlust.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest Uw Woord altijd te leren waarderen in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

Comments are closed.