Scroll Top

De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn (Romeinen 8:19 HTB). Wat houdt dit in? De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn (Romeinen 8:19 BB). Dus als deze wereld smachtend wacht dat de zonen en dochters van God gaan opstaan en laten zien wie Hij is dan rest de vraag: Waar bent u?
Jullie zijn met Christus uit de dood opgestaan. Verlang daarom naar de dingen die in de hemel zijn, waar Christus naast God op de troon zit. Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven, en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen. We leven in Christus. Als Hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit.” Colossenzen 3:1‭-‬4 BB
Jezus wilt dat u regeert met Hem. Jezus zit namelijk aan de rechterhand van God op de troon. En u bent geborgen in Christus dus uw geestelijke positie is ook daar! Waar bent u? Houdt u zich op aarde alleen bezig met wat uw vijf zintuigen (zien, horen, voelen, smaken en aanraken)? Dan heeft u uw zesde zintuig nog niet eens gebruikt! Wist u dat u ook geestelijke vijf zintuigen heeft gekregen? Waar bent u? Eén van de dingen die wij als Christenen moeten begrijpen is dat we in twee werelden leven, namelijk de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. Het is de geestelijke wereld die de natuurlijke wereld beheerst. Het punt is dat wij daar helaas niet (vaak genoeg) bewust van zijn.
Terwijl we op Jezus moeten blijven zien (Hebreeën 12:2), kijken we meer naar onze omstandigheden, gaan we op in ons “gevoel” of varen we liever op onze eigen gedachten. Wanneer gaan we beseffen dat Het Woord van God absoluut is? Er is geen ruimte voor eigen interpretatie of mening! Als God heeft gesproken dan is het ook zó! Onderwerp u dan ook eraan! U moet niet denken of verwachten dat u ook maar iets van God kan ontvangen als u op twee gedachten hinkt. U zult dan labiel en rusteloos zijn in alles wat u onderneemt (Jacobus 1:7-8).
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here  Here is een eeuwige rots.” Jesaja 26:3‭-‬4 NBG51
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.” Mattheüs 7:24‭-‬27 NBG51
Waar bent u? Bouwt u op de rots Jezus? Of werkt u liever met uw eigen inzicht en wijsheid? “Niet iedereen die tegen God zegt: ‘Heer, Heer,’ zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die De hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen. Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?’ En dan zal Hij openlijk tegen hen zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen! Jullie hebben alleen maar gedaan waar jullie zin in hadden (Mattheüs 7:21‭-‬23)!”

Comments (1)

AMEN en AMEN!!!
Net wat ik nodig had, HALLELUJAAAAA, HET WOORD VOOR NU, THE NOW WORD of the LIVING GOD!

GOD BLESS YOU Lobi Pastora *** and DON’T YOU STOP NOW!!!

Comments are closed.