En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven”. Marcus 10:29-30 HSV

Jezus Christus onze Heer omvat vervolging als deel van het zijn van Zijn discipel. Wij zijn aangewezen om te delen in het lijden van Jezus Christus want dit is aanvaardbaar en aangenaam voor God Almachtig .

Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God”. 1 Petrus 2:20 HSV

Voorts, Hij wilde niet stoppen met ons te vertellen dat vervolging erbij hoort, maar in de zaligspreking vertelde Hij ons dat de beloning is te lijden voor Zijn naam .

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn”. Mattheüs 5:10-12 HSV

Er is een beloning in de Hemel voor het doorstaan van vervolging in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse vader ik dank U voor Uw woord. Dank U voor de beloning in de hemel voor lijden in Jezus Christus machtige naam. Amen