Scroll Top

Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as.” Job 43:5-6 HSV

Beproevingen zorgen ervoor dat we God intiem kennen. Toen Job aangevallen werd door de vijand was hij gefrustreerd over alle dingen die gebeurden. Te midden van de beproeving vertrouwde hij God Almachtig.

Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar toch zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.” Job 13:15 HSV

En terwijl Job God vertrouwde en afhankelijk van Hem was, openbaarde God Zichzelf aan Job en zorgde ervoor dat hij Hem kende om wie Hij is.

We kunnen soms door zware uitdagingen heengaan, maar God gebruikt onze beproevingen om Zichzelf aan ons te openbaren voor Wie Hij is terwijl we Hem vertrouwen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U Voor Uw Woord. Dank U dat u mijn lichte verdrukking gebruikt om Uzelf te openbaren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.