Scroll Top

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen”. 1 Petrus 5:10 HSV

Dank God voor kracht, toerusting en bevestiging en geestelijke volwassenheid in Jezus Christus machtige Naam.

De Bijbel zegt: ”Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang”. We zijn al binnen. Dus begin deze tweede dag van de maand God te danken voor Zijn woord voor uw leven.

 Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U voor Uw woord van volwassenheid, toerusting, bevestiging, en nieuwe kracht in Jezus Christus machtige naam. Amen.