Scroll Top

Beproeving trekt de kracht van God aan

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Korinthe 12:8-10 AMP

Paulus ging door wat tijden van beproeving heen omwille van het Evangelie. Hij erkende zijn zwakheid voor de Heere en de Heere gaf Paulus Zijn kracht om Zijn doel in Apostel Paulus zijn leven te volbrengen.

Daarom zegt de Bijbel:” Laat de zwakken zeggen ik ben een held,” want God wordt onze kracht in onze zwakheden.

Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. [*** ref AMP: Jes 2:4; Mic 4:3]”Joël 3:10 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij bekrachtigt in mijn zwakheden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.