Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte.” Genesis 45:5-8 HSV

God gebruikt de vervolgingen en schrijnende situaties die de duivel in ons leven bracht om ons naar de bestemming te brengen die Hij oorspronkelijk heeft voorbestemd voor ons leven.   

Jozef werd door zijn eigen broeders verraden en leed door het onrecht doordat de vijand zijn eigen familie gebruikte om hem te kwellen. Toen Jozef zijn eigen broeders ontmoette, gaf hij hem niet de schuld, maar in plaats daarvan zag hij Gods hand die Zijn doel voor zijn leven en familie volbracht.

Soms krijgen we te maken met beproevingen in ons leven die de vijand in ons leven brengt door de mensen te gebruiken die ons nabij zijn. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Er staat ons namelijk een beloning te wachten. God Almachtig gebruikt deze situatie om ons te brengen naar de vervulling van Zijn profetische bestemming voor ons leven. En als God met ons is en over alles heerst, dan hoeven we ons er niet druk om te maken. Alles komt goed.   

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Romeinen 8:28 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U hetgeen de vijand ten kwade heeft bedoeld in mijn leven gebruikt om mij te brengen tot Uw voorbestemde plan voor mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.