Is er iets waar u God zólang voor gelooft? Lijkt het net alsof uw gebeden niet werken? Staat u op het punt om op te geven? God zegt tegen u: Volhard!

Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. ‘In een stad was een rechter,’ begon Hij, ‘een goddeloze man die zich van niemand iets aantrok. Een weduwe uit die stad kwam telkens bij hem. Zij vroeg hem uitspraak te doen in een conflict tussen haar en haar tegenpartij. In het begin wilde hij lange tijd niets doen. Maar ten slotte begon ze op zijn zenuwen te werken. “Voor God ben ik niet bang,” dacht hij bij zichzelf. “En ik trek me van niemand iets aan. Maar ik heb schoon genoeg van die vrouw! Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog wat!” Als dieonrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee!” Lucas 18:1-7

De duivel wilt u afmatten zodat u de handdoek in de ring gooit maar u moet de duivel recht in zijn ogen aankijken en zeggen: Ik wijk niet satan, jij moet wijken in de naam van Jezus! ERUITTTTT!!! Ik verbreek je grip over deze situatie!

Sta op uw benen en wordt kwaad in De Geest! Ga in de aanval in de Naam van Jezus! Het is afgelopen met die verdedigende houding! Doe uw mond open! Spreek tegen de situatie! Alles heeft oren of wist u dat niet?

Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.” Marcus 11:23-24

De duivel wilt maar al te graag dat u op zijn muziek danst! Maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden (Hebreeën 12:4).

Heeft God gezegd dat u moet opgeven? Dat is niet de taal van Jezus!!! Jezus heeft nooit opgegeven toen Hij naar het kruis ging en allerlei mishandeling onderging voor onze zonde! GOD EN OPGEVEN GAAN NIET SAMEN! Het is niet over totdat God zegt dat het over is! JEZUS HEEFT HET LAATSTE WOORD!!!