Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 21-22
Markus 3
Spreuken 5: 1-14

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 48-

• Exodus 15: 22-26

Toen de kinderen van Israël Egypte verlieten op weg naar het beloofde land, kwamen ze bij een bitter water wat ze niet konden drinken. Toen mopperde en klaagde het volk tegen Mozes en zei: “Wat moeten we nu drinken?” Mozes riep luid tot de Heer. Toen wees de Heer hem een stuk hout aan. Dat gooide Mozes in het water. Toen werd het water zoet, wat nu drinkbaar was.

De wereld is vergelijkbaar met bitter water en Jezus is de boom des levens. Jezus is in de wereld is gekomen om te verwijderen van deze wereld dat wat ervoor heeft gezorgd wat het leven van de mensheid bitter maakte, zodat het zoet kon worden.

Het maakt niet uit wat er mis is met uw leven.
Het Woord van God zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Net zoals de Heer de kinderen van Israël totale genezing had beloofd als ze aan God gehoorzamen. Zo is het ook hetzelfde met Jezus in deze wereld voor een ieder die zal gehoorzamen en op Hem vertrouwen voor bevrijding, zal Hij bitter water in het leven van de mens veranderen in zoet.

De Bijbel zegt: “… want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden….”.

Het wordt tijd dat we Jezus onze persoonlijke uitdagingen toevertrouwen, zodat hij het van bitterheid naar zoet zal veranderen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!