Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Genesis 14:1-24; 15:1-21; 16:1-16
Matteüs 5:43-48; 6: 1-24
Psalm 6:1-10

-Voedsel voor uw Overdenking-

• Genesis 12:1-3
• Efeziërs 1:3

God heeft de kracht en het vermogen om iemand te veranderen van een verliezer naar een kampioen. We zijn bevoorrecht om door God Zelf gezegend te zijn en niet alleen zijn we gezegend maar we zijn door Hem bevolen om een ​​zegen te zijn voor de wereld.

Een zegen waar een ander geen profijt van heeft of uitgedeeld kan worden is geen zegen. Abraham was gezegend om een ​​zegen te zijn. Met andere woorden hij was veranderd van een verliezer in een kampioen, zodat door Abraham vele kampioenen zouden ontstaan.

Denk er over na. Hoe het Gods bedoeling was om het leven van Abraham te gebruiken als een verlengstuk van Zijn zegeningen voor de mensheid.

God is er in specialiceerd om van verliezers kampioenen te maken.

Vandaag zijn we allemaal als het zaad van Abraham in Christus gezegend met getrouwe Abraham. En wij zijn het verlengstuk van Gods zegeningen voor deze wereld.

Wat doen we met de zegeningen die we hebben?

Kies ervoor om een zegen voor een ander te zijn.

Veel zegeningen in Jezus naam.

Overdenk het!!!!