Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Leviticus 18-20
Spreuken 6: 30-35

-Voedsel tot overdenking dag 68-

• Marcus 13:12-13

Er zijn veel gelovigen die zeer verrast waren toen ze erachter kwamen dat degenen die tegen hen waren, vanuit hun eigen aardse achtergrond kwamen. Jezus zei dat dit een teken is van de eindtijd.

“Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te verraden. Vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen tegen hun ouders in opstand komen en hen vermoorden. Iedereen zal jullie haten, omdat je bij Mij hoort. Maar wie Mij trouw blijft tot het allerlaatst, zal gered worden.”

Dat is de reden waarom we dagelijks voor onze families moeten bidden dat het licht van het evangelie van Jezus Christus in hun duisternis zal schijnen. En ook dat de vijand hen niet als zijn poort zal gebruiken om onze gezinnen aan te vallen.

“Zolang iemand goed bewapend is en zijn terrein streng bewaakt, hoeft hij zich niet ongerust te maken. Maar als er iemand op hem afkomt die sterker is en hem overwint, dan neemt die ander hem zijn wapens af waar hij op vertrouwde, en geeft zijn buit aan anderen.”

Bedenk dat we priesters van God zijn voor onze families. En een van de dingen die priesters doen, is op de bres staan. De toekomst van onze families ligt in onze handen. Zolang we weten hoe we Gods hand in gebed kunnen bewegen om elke uitdagende omstandigheid in onze gezinnen te veranderen.

Neem uw plaats in uw familie en begin met het uitnodigen van Gods hand om dingen te laten keren in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!