Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 13: 1-59
Marcus 13
Spreuken 6: 20-29

-Dag voor gedachte dag 65-

• Marcus 10: 51-52
• Mattheüs 7: 7-8

We dienen een God van het specifiek zijn, niet van algemeenheid. De reden waarom velen nooit antwoorden op hun gebeden krijgen, is omdat ze niet specifiek zijn. Als we specifiek zijn, laat het zien dat we weten wat we willen. Maar als we over het algemeen spreken, is dat een teken van verwarring.

Jezus vroeg de blinde man “Wat wil je dat ik voor je doe?” Dat betekent niet dat Hij (Jezus) niet wist van de behoefte van de man. Hij wilde zien of Bartimeüs wist wat hij wilde. En het werd hem volgens zijn specifieke verzoek gedaan.

Geloof in God moet specifiek zijn (niet algemeen) om de gewenste resultaten te bereiken.

“Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u van Mij?’ ‘Here,’ zei de man. ‘Ik wil zo graag weer zien.’ En Jezus zei: ‘Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen.’ De man kon op dat moment weer zien. Hij ging met Jezus mee en prees God. [Jes 42: 6, 7.] ”

We moeten bidden met een doel, niet alleen bidden om maar te bidden.

Onthoud dat God een God is van specifiek zijn en niet van algemeenheid. Dat is de reden waarom Hij ons heeft opgedragen te vragen, te zoeken en te kloppen en ons verzoek zal worden ingewilligd.

Wees vandaag specifiek in je gebedsverzoek, want je zult zeker een getuigenis hebben als blinde Bartemeus in Jezus naam!

Wees specifiek !!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!