Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Leviticus 11-12
Marcus 12
Psalmen 30: 1-7

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 64-

• Marcus 8: 22-25

Verwachting is de ademplaats voor wonderen. We behoren dagelijks een wonder van God te verwachten, maar het is niet aan ons om Hem te vertellen hoe het wonder zou moeten komen. We moeten weten dat wonderen niet altijd dezelfde patronen volgen.

“En zij kwamen te Betsaïda. En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken. En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: Ziet gij iets? En hij zag op en zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde Hij weder de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp.”

Nu verwachtten de mensen dat Jezus de blinde man zou genezen zoals zij gewend waren. Hij luisterde echter niet naar de mensen; Hij deed iets nieuws, omdat Hij op dat moment geleid werd door de Heilige Geest om te doen wat Hij deed.

Dat is waarom het wachten op God altijd goed is als u een wonder verwacht; zodat Hij u door het proces zal leiden.

Onthoud dat een wonder iets is dat niet op een menselijk vlak kan worden bereikt. De reden waarom onze levens en wandel met God die van wonderen zouden moeten zijn, is omdat we een wonderwerkende God dienen.

Verwacht een wonder !!!! Stel u vertrouwen op God. Voorzeker zult u een wonder ontvangen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en verander uw standpunt over hoe wonderen plaatsvinden!!!