Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Leviticus 9-10
Marcus 12
Psalmen 29-30

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 63-

• Psalmen 27: 13-14

Het is nooit verkeerd om te wachten. In feite is wachten een teken dat we geloven dat er iets goeds uit iets lelijks voortkomt.

De Bijbel zegt: “O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here , wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Als we op God wachten, positioneren we ons voor een wonder en geloven we ook dat God ons Zijn goedheid en genade zal betonen in datgene waar we op wachten.

Alles wat God ons heeft beloofd, zal Hij zeker laten gebeuren. Onze plicht is om te wachten en te verwachten dat Hij volgens Zijn Woord zal handelen. We moeten ook begrijpen dat wachten niet betekent “niets doen”, maar het betekent dat we moeten blijven handelen naar Gods Woord en dingen doen die we geacht worden te doen in ons dagelijks leven.

U hebt bijvoorbeeld een baan nodig; maar terwijl u op God wacht voor uw droombaan, verwacht God van u dat u op zoek gaat naar een baan. Dat is de proactiviteit van het proces dat velen weigeren te ondernemen, maar ze verwachten wel resultaten te behalen.

In feite betekent wachten op God, proactief zijn in het doen wat we behoren te doen terwijl we verwachten dat Hij Zijn goedheid en barmhartigheid in onze omstandigheden zal manifesteren.

Kies er vandaag voor om proactief te zijn en weiger passief te zijn terwijl u wacht op God om Zijn goedheid en barmhartigheid jegens ons te betonen in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar!!!