Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 4-5
Markus 10:13-52

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 59-

• Psalmen 27: 12-13

De reden waarom geen enkele uitdaging waarmee we geconfronteerd worden als gelovigen ons kan verslaan, is omdat God uitredding heeft beloofd aan alle verdrukten.

Het maakt niet uit hoe we ons in ons moment van beproevingen misschien voelen, we moeten altijd weten dat God nooit zal toestaan ​​dat de wil van satan de overhand krijgt in ons leven.

De grote sleutel in het verduren en het uitkomen van elke vallei-ervaring is door gericht te zijn op God Zijn trouw en Zijn goedheid.

Dat is de reden waarom de psalmist zei: “Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan.”

In plaats van te mediteren op onze omstandigheden, moeten we vandaag mediteren op Gods beloften voor ons leven. De Bijbel zegt bijvoorbeeld: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

Daarom, in plaats van te mediteren op onze behoeften, horen we te mediteren op “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

In plaats dat we ons concentreren op de beproevingen waarin we ons bevinden, moeten we uitkijken naar Gods hand van bevrijding en Hem ervoor danken in Jezus naam.

“Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here ”

Vergeet niet dat door te klagen veranderd er niets, maar het verslechtert alleen de situatie .

Dus, verheug u, wetende dat onze Verlosser leeft. Wij zijn overwinnaars!

Neem wat tijd deze dag en dank God voor Zijn goedheid, genade en trouw in Jezus naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!