Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 39-40
Markus 9: 2-32
Psalmen 26: 1-12

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 57-

• Exodus 16: 32-36

Wanneer we getuigen van Gods goedheid, bouwen we onszelf op en moedigen we onszelf en anderen aan die niet weten wie God is.

Een van de redenen waarom God de Israëlieten verkoos, is dat door hen de hele aarde zou komen te weten dat Hij de enige ware en levende God is.

Hoe zal de wereld het weten?
Antwoord: Door hun getuigenis van de goedheid van God door het evangelie te prediken en ook te verkondigen wat de Heer voor hen had gedaan.

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?”

“… want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

Wanneer we getuigen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, profeteren we over wat Hij nog steeds zal doen in ons leven en in de komende generatie die in Hem zal geloven.

Elke gelovige in Christus moet leren zijn getuigenis te delen. We overwinnen daardoor satanische aanvallen wanneer we getuigen en sluiten de deur van ons verleden.

Dat is waarom God zei aan de kinderen van Israël om de volgende generatie te vertellen over de wonderen die God voor hen had gedaan.

Het is tijd om te getuigen! Onze getuigenis van Gods goedheid kan de bestemming van iemand die zich in een crisis bevind veranderen en de redding van die persoon teweegbrengen. Het wakkert ook ons ​​geloof in God aan om vooruitgang te blijven maken, ongeacht onze huidige omstandigheden. Heel goed wetende dat God nog steeds andere wonderen zal verrichten in onze huidige situatie, omdat Hij nooit zal veranderen.

“Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig”

Het is tijd om te getuigen !!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!