Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 37-38
Markus 8: 14-38
Markus 9: 1
Spreuken 6: 1-11

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 56-

• Markus 2: 8-12

Het is gemakkelijk om iemand te helpen zonder hen te vergeven voor wat ze u hebben aangedaan. We zijn allemaal weleens het slachtoffer geworden van dit soort dilemma’s.

De vraag is: Hoe weet u dat u iemand hebt vergeven?

Antwoord: “zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk.”

Het feit dat u nog steeds bijhoudt wat u verkeerd is aangedaan, ook al helpt u de persoon, Is al een teken dat u een onvergevingsgezinde geest hebt.

Jezus moest eerst vergeven voordat er genezing kon plaatsvinden. Want vergeving zet de persoon, die schuld heeft aan u, vrij en het bevrijdt u ook van wat onvergevingsgezindheid met uw hele wezen doet.

God is niet zo bewogen over het feit dat we mensen helpen of dat we offers brengen naar Zijn altaar met een onvergevingsgezinde geest.

“Maar Ik zeg zelfs: iedereen die kwaad is op een ander, zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden, ja, die zal voor het hellevuur komen te staan. Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God. Zorg ervoor dat u het op tijd eens wordt met uw tegenpartij. Want als hij u voor de rechter sleept, wordt u misschien wel in de gevangenis gegooid.”

God wil u genezen; laat alle wrok los, geef het over aan de Heer en wees verzoend met diegene die u iets aan heeft gedaan. Dit is voor uw eigen bestwil. We moeten onvergevensgezindheid ons niet gevangen laten houden en zo onze levensduur verkorten.

God doet iets nieuws! Laat het verleden los en zet daar ook in door, in Jezus Naam!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!