Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 35-36
Mark 8: 1-13
Psalmen 25: 16-22

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 55-

• Exodus 17: 8-13

We hebben elkaar nodig om naar de plaats te komen die God voor ons heeft voorbestemd. Men wordt soms misleid door te denken dat ze niemand nodig hebben. De seculiere baan die we hebben, geeft aan dat we geld nodig hebben, want onze werkgever heeft ons nodig om de klus te klaren, zodat hij onze salarissen kan uitbetalen. Zo is het eveneens in het Christendom.

Ongeacht hoeveel gaven iemand heeft, die persoon heeft alsnog een ander talentvol persoon nodig om te kunnen voorzien in wat er misschien ontbreekt in hun geloof of leven. Dit is een van de redenen dat de vijfvoudige bediening er is.

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.”

Toen de kinderen van Israël bezig waren met de strijd tegen hun vijanden; Mozes alleen kon de klus niet klaren, hij had Hur en Aaron nodig om zijn handen op te heffen zodat ze de overwinning konden behalen.

Niemand slaagt alleen. God zal altijd iemand gebruiken om een ​​brug te bouwen voor ons volgende niveau. Daarom kan niemand de eer opstrijken om succesvol te zijn. We moeten leren om de mensen te gedenken die God op ons pad heeft gezet om onze last te verlichten en ons te helpen onze bestemming te bereiken. Al deze mensen zijn inbegrepen bij ons succes.

Het is niet nodig om geïsoleerd te leven of te denken dat we zelfvoorzienend zijn. Zelfs God Almachtig had Jezus Christus en de Heilige Geest nodig om Zijn verlossingsplan voor de mensheid te vervullen.

We moeten breken met onze trots en hulp bieden aan hen die door God zijn aangesteld om een ​​brug te zijn of bruggen te bouwen zodat we naar ons volgende niveau kunnen overstappen.

Vandaag zouden we moeten beginnen te bidden voor onze helpers om ons te helpen naar ons volgende niveau te gaan, net zoals dat Hur en Aaron ervoor Mozes waren.

Bedenk dat de olie vanaf het hoofd stroomt en zich verspreidt naar de andere delen die aan hetzelfde lichaam zijn gehecht, zodat iedereen kan profiteren van de zegeningen van de olie.

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid.”

Laten we onze trots doden en onszelf nederig opstellen naar de helpers die God in ons leven heeft geplaatst en laten we onszelf openstellen voor goddelijke helpers om op ons pad te komen in Jezus Naam.

We zullen onze helpers misschien niet altijd leuk vinden of met hen instemmen, maar het is onze taak om ze te (h)erkennen en met hen te leren samenwerken.

We hebben elkaar nodig!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!