Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 27-28
Markus 6
Psalmen 24: 1-10

– Voedsel voor uw Overdenking dag 51-

• Genesis 15: 13-14
• Exodus 12: 40-42

Er is geen enkele situatie waar we onszelf in bevinden die geen einddatum heeft.

De Heer zei tegen Abraham: “En Hij zeide tot Abram Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar.”

Er is geen enkel plan van de vijand tegen ons waar God niet van op de hoogte is. Hij gebruikt echter de strategieën van satan om ons te verhogen, te versterken en Zichzelf aan ons te openbaren.

Farao onderdrukte de kinderen van Israël zonder reden. Hij wist niet dat op een dag de kinderen van Israël door de hand van God van zijn macht zouden worden bevrijd. Het gebeurde echter toen God Abraham beloofde dat ze bevrijd zouden worden van de slavernij van de Egyptenaren.
De Bijbel zegt: “De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was vierhonderd en dertig jaar. En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken.”

Toen riepen de kinderen van Israël naar God, En hij hoorde hun roep en verloste hen van de hand van Farao.

We gaan allemaal wel door uitdagingen heen, maar het goede nieuws is dat Gods beloften onze uitweg zijn uit elke moeilijkheid en het vertelt ons ook dat de omstandigheden die we doormaken een einddatum hebben. Daarom moeten we niet opgeven, ongeacht de uitdaging, maar moeten we vasthouden aan Gods beloften voor ons.

Zijn beloften zijn onze garantie dat Hij ons uit elke strijd zal verlossen en ervoor zal zorgen dat alleen Zijn Raad over ons leven de overhand heeft in Jezus’ Naam.

Laten we allemaal vasthouden aan Gods beloften, wetende dat onze omstandigheden een einddatum hebben in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!