Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 13-14
Mattheüs 27: 45-66
Spreuken 4: 20-27

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 44 –

• Mattheüs 26: 6-8

Wat voor iemand een verspilling is, kan van waarde zijn voor een ander. Het hangt er vanaf hoe een individu dit ziet.

Ik kan € 10.000 voor een auto uitgeven omdat ik de waarde ervan weet, maar voor iemand anders is het verspilling omdat ze de waarde van de auto niet inzien. We spenderen aan de dingen die we van waarde achten. Als u de gesteldheid van uw hart wil weten, moet u oplettend bekijken waar u het grootste deel van uw geld aan uitgeeft of investeert. Het Woord van God zegt: “Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

De vrouw met de alabasterbox goot een kostbare parfumolie op Jezus’ voeten uit en de discipelen zeiden wat een verspilling omdat ze geen reden zagen waarom ze het zou doen. Wat ze echter deed, was een uitdrukking van haar hart aan God.

Op dezelfde manier geven gelovigen in Christus. Ze geven volgens hun openbaring wie God is voor hen. Hun geven is een uiting van hun hart aan God. De kwaliteit van offers die we brengen bij Gods altaar is een uitdrukking van de hartgesteldheid van ons hart naar Hem toe.

We moeten nooit ruzie maken met iemand die niet begrijpt waarom we doen, wat we doen. Het maakt niet uit of het een gelovige in Christus is. En we moeten allemaal begrijpen dat openbaring over God in stijgende lijn is. Hoe meer God Zichzelf aan ons openbaart, hoe meer we ons realiseren dat alles wat Hij heeft van ons is en dat alles wat we hebben het Zijne is en er zal geen ruimte zijn om iets van Hem af te houden. Dat is de reden waarom we niet geroepen zijn om ruzie te maken met mensen die ons niet begrijpen.

We zouden moeten leren om niet toe te staan ​​dat de uitspraken van mensen ons definiëren als het gaat om het geven ter ondersteuning van Gods werk.

Soms zeggen wereldse mensen dat christenen al hun geld aan de kerk geven, wat een verspilling. De reden dat ze op die manier praten, is omdat ze geen waarde hebben voor onze God. We moeten voorzichtig zijn hoe we onze geest en ziel openstellen voor dergelijke gesprekken. Weet je, we stellen diezelfde mensen nooit de vraag waarom ze hun geld uitgeven zoals ze dat doen. Ze investeren hun geld in nachtclubs, drugs, alcohol, pornografie, sigaretten, marihuana, cocaïne enz. Deze mensen investeren hun geld in deze dingen omdat hun hart daar ligt.

We moeten niet toestaan ​​dat de uitspraak “… wat een verspilling ” ons weerhoudt om te doen wat goed is.

We leven ons leven niet op basis van een menselijke standaarden of filosofie, maar we functioneren volgens Gods manier en we moeten leren om Zijn Gedachtengang (Zijn Woord) over ons te laten heersen. Als God de Bron van leven is en de Gever van alles wat we hebben, dan is er absoluut geen probleem om onze middelen te besteden aan de bevordering van het evangelie.

In feite zijn we bevoorrecht dat God ons kwalificeert om deel uit te maken van wat Hij doet door ons geven. God is Zelfvoorzienend om voor Zijn zaken te zorgen.

” want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen. Ik ken al het gevogelte der bergen, wat zich roert op het veld, staat Mij ter beschikking. Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want Mij behoort de wereld en haar volheid.”

Dus we moeten erop letten dat de mening van mensen over onze investeringen met betrekking tot zaken van Christus hoe dan ook niet tellen in ons leven.

Laat niemand u van uw koers afhalen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!!