Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 11-12
Mattheüs 27: 11-44
Psalmen 21: 1-7

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 43-

• Exodus 4: 1-3
• 1 Johannes 4: 4
• 1 Korinthiërs 3: 16
• Deuteronomium 28: 8
• Deuteronomium 30: 9

God is een specialist in het nemen van natuurlijke dingen en ze te veranderen in bovennatuurlijk voor Zijn gebruik.

De Heer nam de staf van Mozes zijn handen en veranderde het met Zijn bovennatuurlijkheid. Daarna werd het gebruikt om wonderen mee te verrichten. Er was niets bijzonders aan die herdersstaf, maar de kracht van God die erop rustte, maakte het bovennatuurlijk.

” ‘Wat hebt u daar in uw hand?’ vroeg de Here hem. ‘Een herdersstaf,’ antwoordde Mozes.”

Denk aan de uitspraak ‘… in uw hand’.

De vraag aan ons als gelovigen is: wat is er in onze handen?

Ik bid dat we ons allemaal realiseren dat ons lichaam het kanaal is van diezelfde kracht die op de herdersstaf van Mozes kwam om wonderen te doen. En dit is inclusief onze handen omdat ze deel uitmaken van ons lichaam.

Zoals de Heer met de herdersstaf van Mozes was om wonderen te verrichten, zo is Hij met onze handen om wonderen te doen in de wereld. Onze handen zijn nu als die herdersstaf die Hij nodig heeft om wonderen te verrichten.

Om deze reden zegt het Woord van God: “De Here, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de Here zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw vaderen.”

” De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here , uw God, u geven zal.”

“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

De reden waarom we de handen op de zieken leggen en ze genezen en dat ook alles wat we aanraken voorspoedig is, is vanwege Zijn inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest in ons. Zijn aanwezigheid manifesteert Gods Kracht door ons heen om het werk van God te doen, om voorspoedig te zijn en stelt ons in staat een zegen voor anderen te zijn. Dus om onze handen als instrument te maken voor wonderen.

Vandaag moeten we gebruiken wat we in onze handen hebben (De Heilige Geest) om iemand te zegenen en wonderen te verrichten.

Onze handen zijn niet langer meer natuurlijk maar bovennatuurlijk, omdat God in ons woont en verblijft.

Gebruik wat u in uw handen hebt.

Leg handen op uw bedrijf en het zal gezegend zijn in Jezus naam.

Leg de zieken de handen op en zij zullen genezen in Jezus Naam.

Leg uw handen op uw familieleden met problemen en zegen hen en zij zullen gezegend zijn.

Hef uw handen op en commandeer elke vreemde wind om u heen stil te zijn en de stormen zal gaan liggen in Jezus Naam.

Gebruik uw handen, want ze dragen de kracht van God in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!