Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Exodus 1-3
Mattheüs 26:1-30
Psalmen 19:1-6

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 39-

• Lucas 4: 18-19
• Mattheüs 25: 34-41
• John 4:34
• John 6:38

We zijn hier om door te gaan met dezelfde bediening van Jezus Christus en Zijn voetstappen te volgen.

De vraag is wat is de bediening van Jezus?

Het Woord van God zegt: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

God heeft ons niet een nieuwe bediening gegeven naast die van Jezus Christus

Hoe weten we dat we deze bediening vervullen? Jezus Christus beantwoordt deze vraag met een voorbeeld in Zijn Woord.

Gods Woord zegt: “Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

We hebben altijd geprobeerd de bediening van Jezus een mysterie te maken of geprobeerd er iets aan toe te voegen. De bediening is juist eenvoudig. Het wordt tijd dat we in de voetsporen treden van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn niet hier om ons eigen doel te dienen, maar Zijn doel voor ons leven.

Terwijl Hij op aarde was, zei Hij: Jezus antwoordde, ‘Mijn voeding is het doen van de wil van God, die Mij gezonden heeft, en het volbrengen van zijn werk”.

“Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gestuurd heeft.”

Net zoals Hij hier was om Gods wil te doen, zijn wij ook hier met hetzelfde doel.

De vraag is: Vervullen we Gods doel wel voor ons leven?

Het is tijd om onze schoenen aan te trekken en te wandelen in de voetsporen van onze Heer.

Onthoud dat schapen volgen en geiten onbetrouwbaar zijn. Tot welke categorie behoren wij?

Het is tijd om in de voetstappen van onze Heer Jezus Christus te wandelen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!!