Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:

Job 35-37
Mattheüs 24: 1-31
Spreuken 4: 1-9

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 36-

• Mattheüs 21: 12-14
• 1 Samuel 12:23
• 2 Korinthiërs 6: 16-20
• 2 Korinthiërs 7: 1

Ons lichaam is geen markt waar mensen komen om te winkelen. Met andere woorden we moeten ons lichaam als Gods Huis beschouwen en het met respect behandelen. Hoe we omgaan met ons lichaam is erg belangrijk voor God.

Jezus Christus was boos dat Gods Huis, wat een plaats van gebed behoorde te zijn, een marktplaats was geworden. Het Woord van God zegt: ” En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.

Wanneer we leren ons lichaam te trainen om te bidden, zullen we onszelf oprichten om de werken van God te doen.

De reden waarom we de hand van God niet zien werken op ons leven voor een wonder: gebrek aan toewijding van ons lichaam aan de Heer en een geheiligd leven leiden (van bidden en vasten).

Het Woord God zegt: “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u op de goede en juiste manier instrueren. ”

Daarom was de reden waarom de tempel een marktplaats werd, was te wijten aan de zonde. Gebedsloosheid geeft geboorte aan zonde, maar een biddend persoon bereidt zijn of haar lichaam voor om gebruikt te worden tot zegen van anderen of om wonderen te verrichten.

Nadat Jezus de tempel had gereinigd, zegt het Woord van God: “En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.”

Het is tijd dat we onze tempel voorbereiden op het gebruik van de Vader en te weigeren het als een marktplaats te gebruiken.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!