Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Job 8: 1-22
Job 9: 1-35
Job 10: 1-22
Mattheüs 19: 16-30
Spreuken 3: 11-20

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 28 –

• Genesis 50: 15-21
• Romeinen 8: 1
• Romeinen 8: 33-34
• 1 Johannes 1: 9

Wanneer we te maken hebben met schuldgevoelens, is dit een signaal dat we onszelf niet hebben vergeven van de fouten die we hebben gemaakt. Mensen die zich schuldig voelen wijten hun misstappen altijd toe aan hun fouten van het verleden.

De waarheid is dat u te maken heeft met de aanklager van de broeders (de duivel) en niet met God.

De broers van Jozef waren schuldig aan wat ze hem hadden aangedaan. Dus zodra hun vader stierf, dachten ze dat Jozef van gedachten zou veranderen en hen zou mishandelen. Wat uit hun mond kwam, was hun hart gesteldheid.

“En Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is : een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun

Jozef handelde zoals God handelt wanneer Hij ons vergeeft. God vergeeft ons niet alleen, maar Hij geeft ons een nieuw begin. Maar wanneer we ons nog steeds schuldig voelen na vergeving, is het omdat we niet de voetstappen volgen van onze Heere Jezus Christus.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt: “DAAROM is er nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet langer meer leven en wandelen naar het vlees, maar naar de Geest.”

We moeten leren om het Woord te doen, dat is namelijk hoe we afrekenen met schuld(gevoelens). We moeten ook de vergeving accepteren die Christus ons heeft gegeven en weigeren nog langer de stem van de aanklager toe te staan om ​​ons te blijven martelen. Jezus is de Enige die gekwalificeerd is om ons te veroordelen of te berechten, maar Hij bidt voor ons.

In feite spreekt onze troep over ons verleden en niet over ons heden; en de God die wij dienen, neemt niet de rotzooi van ons verleden om ons voor onze toekomst te kwalificeren.

Het is tijd om voorwaarts te gaan in Jezus Naam.

GEEN SCHAAMTE MEER!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!!