Biblestudyplan 2019

Vandaag lezen we:
Job 1: 1-22
Job 2: 1-13
Job 3: 1-26
Mattheüs 18: 10-35
Psalmen 16: 1-11

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 26 –

• Genesis 45: 10-11,20
• 1 Koningen 17: 2-5

Er is een plaats van bovennatuurlijke voorziening voor de vervulling van Gods plan voor ons leven. En totdat we op die plaats zijn, zullen we worstelen. In feite moeten we allemaal daar komen omdat God ons allemaal heeft opgedragen een zegen te zijn voor onze generatie.

Als we naar het begin van Jozef zijn leven kijken, lijkt het er niet op dat zijn dromen ooit zouden uitkomen, vanwege de uitdagingen die hij tegenkwam. Maar God gebruikte zijn problemen om hem naar de prominente plaats te leiden die Hij voor hem had.

Jozef ging als slaaf naar Egypte en werd uiteindelijk een meester van de Egyptenaren. Want God gebruikte de slechte plannen van zijn tegenstanders om hem naar de plaats van vervulling te brengen van Gods gegeven dromen voor zijn leven. Het was in het land van zijn ellende waar hij Gods bovennatuurlijke voorziening en vervulling van Gods gegeven droom voor zijn leven ervoer.

Onze uitdagingen leiden ons alleen naar de grote en doeltreffende deur die God voor ons heeft. Achter elke uitdaging liggen de gebodene zegeningen van God.

Het is onze plicht om God te vragen ons te leiden naar Zijn plaats van Goddelijke voorziening voor ons leven.

Elia was op de juiste plaats van God en daarom werd hij tijdens de hongersnood onderhouden .

Het gaat niet om het vinden van een baan of om zaken te doen, het gaat om werken en zakendoen op de plaats die God heeft ingesteld, zodat God ons kan gebruiken als een zegen voor onze generatie.

Moge God Almachtig ons allen naar Zijn plaats brengen van vervulling van Zijn droom voor ons leven in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en kom in actie !!!!!